Geoteknik Proje

Her türlü zemin çalışmaları sonrasında belirlenebilecek zemin problemlerinin giderilmesi, güvenli müh. yapısı inşaa edilmesi amacıyla uygun zemin iyileştirme yada destek sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu doğrultuda gerekli en ekonomik ve uygulanabilir zemin iyileştirme / destek yapıları projelendirilerek mühendislik çözümler üretilmektedir. Firmamız bu çalışmalardan ana başlıklar halinde aşağıda sıralanmış olarak hizmet sunulmaktadır.

 • GEOTEKNİK PROJELENDİRME
 • TAŞIYICI KAZIK TASARIMLARI (TEMEL ALTI KAZIKLAR)
 • DERİN KAZI DESTEKLEME (İKSA) PROJELENDİRMELERİ
 • FORE KAZIK VE ANKRAJLI DERİN KAZI PROJELENDİRME
 • ÇELİK KAZIK TASARIM VE PROJELENDİRME
 • JET GROUTING PROJELENDİRME
 • DİYAFRAM DUVARLI DERİN KAZI PROJELENDİRMELERİ
 • MİNİ KAZIKLI ANKRAJLI DERİN KAZI PROJELENDİRME
 • KAYA BULONU VE PÜSKÜRTME BETON PROJELENDİRME
 • STRUT (ÇELİK PAYANDA) PROJELENDİRME
 • ZEMİNDEN DOLAYI PROBLEMLİ YAPILARDA İYİLEŞTİRME PROJELENDİRMELERİ
 • GENEL VE ÖZEL İSTİNAT YAPILARI PROJELENDİRMELERİ
 • TAŞIMA GÜCÜ VE OTURMA ANALİZİ
 • ŞEV STABİLİTESİ
 • SONLU ELEMANLAR ANALİZİ
 • CAD TASARIMI
 • GEOTEKNİK HATALARIN HUKUKİ ANALİZİ
 • BİLİRKİŞİ HİZMETLERİ