Jet Grout

JET GROUT KOLONU YAPMA

Jet grouting zemini kırıp gevşetmek ve ince bir bulamaçla karıştırmak amacıyla yüksek kinetik enerjili bir sıvı püskürtmeye dayalı bir yapım sürecidir. Aslında tam bir enjeksiyonlama değil, daha çok bir toprak-çimento malzemesi üreten hidrodinamik bir yerinde karıştırma tekniğidir. Temel yapım prosedürü ilgili konuma kurulum yapma, hidrolik bir delme makinesi kullanarak belirlenen uç seviyesine delik açma, delme tijinin ucundaki ve matkap ucunun hemen üstündeki “nozzle” yoluyla jet grouting’e başlama, delme/grouting tijini çekme ve belirlenen derinliğe ulaşıldığında enjeksiyonu durdurmadır.

Bu konsept ilk olarak 1950 yılların sonunda Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmıştır. Tekli, çiftli ve üçlü püskürtmeler, toprağı parçalayıp bulamaçla karıştırmak için gerekli hidrodinamik enerjiye sahiptir. Kitlesel uygulama, doğrusal uygulama ve ilaveler için, enjeksiyon kapasitesi iyiden zayıfa kadar uzanan topraklar için uygundur. Ekipman, rayları üzerinde her bir jet grout kolon merkez noktasına doğru ilerleyen zemin delme makinesine esnek bir yüksek basınçla iliştirilmiş sabit bir parçadan (çimento deposu, enjeksiyon tesisi, yüksek basınçlı pompa) oluşur. Delme tijinin başına, toprağa ve uygulamanın beklenen karakteristiklerine göre özel olarak seçilen enjeksiyon “nozzle” ları takılır.

Jet groutingde üç fiziksel süreçten yararlanılır:
-yüksek hızlı püskürtme toprağı gevşetir
-püskürtme sıvısı toprağın bir kısmını yüzeye çıkarır
-bulamaç toprak karışımına bir bağlayıcılık katar

İşin sırası genellikle şu şekildedir:

-Gerekli derinlikte küçük (70-200 mm çapında) bir delik açılır,
-89 mm çapında bir sondaj tijimim ucunda bulunan bir veya daha fazla sayıdaki (1-10 mm) “nozzle yüksek basınçlı (birkaç düzine Mpa) bir sıvı pompalanır,
-Sondaj tiji yavaşça yükseltilip döndürülerek bir zemin+çimento kolonu oluşturulur.

Püskürtme sırasında, zemin+çimento karışımındaki fazla malzeme serbestçe delik ağzına yükselmelidir (fazla malzemenin çevredeki toprağı kırmasını ve bozmasını önlemek için). Çıktığı gibi şantiyeden çıkarılır.

İmalatın niteliği, (kolonların çapı, yapısı ve dayanımı) sondaj tijinin dönüş ve yükselme hızlarına, püskürtme basıncı ve akışına, enjeksiyon karışımına, toprak tipine, tane büyüklüğü dağılımına, yapısına ve kompaktlığına ve püskürtme konfigürasyonuna (tekli, çiftli veya üçlü püskürtme yapısı) bağlıdır.

İzlenecek parametreler temel olarak şunlardır:
•     Enjeksiyon basıncı
•     “Nozzle” sayısı ve boyutu
•     Tij dönüş hızı
•     Tij kaldırma süresi (cm/dk)
Proje değerini belirlemek için çeşitli parametrelerde (tij dönüş ve yükselme hızı, püskürtme basıncı ve akışı, enjeksiyon karışımı) çeşitli sayıda deneme kolonlarının oluşturulması gerekir.

KONTROL

Yüksek standartlı bir jet grout yapımı sağlamak için tam bir kalite kontrol şemasının uygulanması gerekir. Öncelikle, üretimin tüm aşamalarında ayrıntılar rapor formlarına düzgün şekilde kaydedilmelidir. İkinci olarak, enjeksiyon ve çimento üzerinde rutin inceleme yapılmalıdır. Sonunda, seçilen tamamlanmış jet grout kolonları, üretim kusurları ve performans açısından test edilebilir.
Sonuç olarak kazık testi için bir veya daha fazla sayıda yöntem kullanılabilir:

  1. Sonic echo yöntemiyle kazık süreklilik testi
  2. Kolon yük testi

DENEME KOLONU

Jet grout kolonumuza başlamadan önce çeşitli parametrelerde (tij dönüş ve yükselme hızı, püskürtme basıncı ve akışı, enjeksiyon karışımı) çeşitli sayıda deneme kolonlarının oluşturulması gerekir. Tüm deneme kolonlarındaki kazılardan sonra, proje verilerine tekabül eden jet grout kolonlarının parametreleri nihai jet grout kolon parametreleri olarak kullanılmalıdır.